Relu se svým konání snaží upozornit na množství odpadů, které každý den vznikají.